Durf te voelen

Emoties; iedereen heeft ze en kent ze. Bij de een zijn ze diep(er) verborgen en kan er moeilijk bij terwijl een ander er door overweldigd kan worden.

Wat zijn emoties eigenlijk precies. Hoe kan je ze leren herkennen. Wat vertellen ze je en hoe kan je ze stroomlijnen.

De omgang met paarden kan vastzittende emoties losmaken, of juist overweldigende emoties rustiger maken. Door de kalme aard van mijn paarden raak je meer ontspannen en krijgen grote emoties weer een normale proportie.

Levenskracht

Paarden zijn (levens)krachtige dieren. Niet voor niets wordt er gesproken over PK. Omgaan met paarden kan een uitdaging zijn want ze hebben een eigen wil. Ze vragen focus en doorzettingsvermogen. Eigenschappen die juist  nodig zijn om al jouw potentie aan te spreken.   Hoe levenskrachtig sta jij in het leven?

Mindful met paarden

'Een paard aardt'.

Paarden leven in het hier en nu. Wanneer je veel in je hoofd zit, kan de omgang met paarden je helpen te aarden. Door hun 'natuurlijke staat van zijn' helpen ze je uit je hoofd te komen en in je lichaam te landen.  Een combinatie met yoga- en meditatieoefeningen is een heel effectieve manier om je meer bewust te worden van je lichaam, je gevoelens en de wereld om je heen.

Wandelcoaching

'Een paard is toch om op te rijden?'

Hoe vaak ik dat niet te horen heb gekregen?

Paarden zijn niet geboren om op te zitten. We zitten juist op een kwetsbare plek van hun lichaam; daar waar een roofdier hen zou grijpen. Mijn paarden zijn beide zadel- en ruitermak gemaakt door mij, maar naast rijden is wandelen een uitstekende beweging voor hen en voor degene die ze begeleidt. 

Wandelen met paarden werkt helend op lichaam en geest. Al wandelend kom je mede door het ritmische geluid van de hoeven op de grond in een ontspannen staat van zijn waarbij je open kunt staan voor wat zich om je heen afspeelt. Je aandacht gaat zich meer naar buiten richten en je krijgt meer aandacht voor de schoonheid en de verrassingen in de natuur.

Ga je mee?

Natuurlijk leiderschap

Een paard is een vluchtdier en in principe op zoek naar de veiligheid en comfort van een omringende kudde met een kuddeleider. Wanneer jij samen bent met een paard vormen jullie samen een kleine kudde.  Het paard is in de mensenwereld, juist omdat het een vluchtdier is, geen goede leider. Dat betekent dat van de mens gevraagd wordt leider te zijn.  Echter het gezegde 'vertrouwen komt te voet en gaat te paard' is erg van toepassing. Wanneer jij niet congruent bent, dat wil zeggen wanneer jij je anders voordoet dan dat je je voelt, hebben paarden dat in de gaten en zullen zich niet aan jouw leiderschap over durven of willen geven.

De combinatie van jou met een paard kan je inzicht geven in jouw (natuurlijke) leiderschapskwaliteiten.

Zelf leiderschap

Reflectie geeft inzicht. Dat inzicht kan tot (meer) zelf of persoonlijk leiderschap leiden. Je wordt je meer bewust van de factoren die een rol spelen in jouw levensgeluk, of in het al of niet halen van je doelen. Zo krijg je de regie meer in handen.