Het paard als spiegel

Geen lange coachingstrajecten. Een eenmalig contact (1 à 1,5 uur) geeft je een vernieuwend inzicht.

Coaching is in zijn algemeenheid bedoeld om je welbevinden of je kwaliteit van leven te vergroten. Vaak gaat coaching door middel van een intake en gesprekken. Wat echter vaak het geval is, is dat men al pratend niet tot de kern komt. De pijnpunten  worden bewust of onbewust vermeden; we willen daar juist niet komen want dat voelt onprettig, pijnlijk of kwetsbaar. Onze ratio, het redeneringsvermogen, dat ons meestal dient kan ons juist in de weg zitten om daar te komen waar we zouden moeten komen om uiteindelijk ons welbevinden te vergroten. Bij coaching met paarden werk je met het paard als spiegel, daarom ook 'spiegelen met paarden' genoemd.

Een paard is een vluchtdier en voor zijn overleving afhankelijk van een gezonde kudde. Ze zijn sensitief en scannen voortdurend de omgeving op veiligheid. Als iemand in de kudde (mens of dier) spanning heeft zullen ze trachten deze spanning weg te nemen of er van weg te lopen. Ieder mens draagt bewust of onbewust spanning met zich mee. Wanneer jij in contact komt met een paard zal deze direct op jouw lichaamstaal reageren. Als paardencoach heb ik kennis van de betekenis van de gedragingen van een paard. De verschillende gedragingen die mijn paarden in jouw nabijheid laten zien kan ik duiden. Ik maak de vertaalslag, jij reflecteert op wat dit bij je oproept. Op deze manier kunnen verborgen of onopgeloste emoties veelal uit het verleden aangeraakt worden. Je wordt 'geraakt'. De vastzittende emoties krijgen zo de kans los te komen, te stromen en af te vloeien. Paarden zijn eerlijk en zonder (voor)oordeel. Dat maakt het werken met paarden prettig maar ook confronterend.

Met het paard als spiegel kom je direct tot de kern.

Kosten: 65 euro per contact.

 

Systemisch werk met paarden

Een onderdeel van het coachen met paarden welke afzonderlijke aandacht verdient is het systemisch werk. Een energie waar paarden vaak op reageren is systeem-energie. Paarden kunnen tijdens het contact met jou 'iets of iemand' die emotionele lading draagt gaan vertegenwoordigen. Zo kan zichtbaar worden wat soms onzichtbaar of onbewust aanwezig is en wat invloed heeft op jouw manier van zijn, hoe je je voelt, hoe je je gedraagt. Om een voorbeeld te noemen; zich herhalende patronen in je leven, patronen die je niet (meer) dienen, kunnen zo inzichtelijk worden. Zodra je inzicht ergens in hebt verworven kan je, indien je dat wilt er veranderingen in aanbrengen.