PAARD en Bewustzijn

Groei begint met bewustwording

In je leven of je werk kan je wel eens belemmeringen ervaren. Je bent je mogelijk niet eens zo bewust van wat je belemmeringen zijn. Deze kunnen zich soms verkapt of vermomd voordoen. Je voelt bijvoorbeeld dat je ergens geen zin in hebt, of je bent snel boos of geïrriteerd. Geen zin kan betekenen dat je iets wat je moet of wilt doen spannend vindt, het kan er op duiden dat dat zich nog buiten je comfortzone bevindt. Wanneer je je laat leiden door angst, blijf je waar je bent en mis je een kans om te groeien. Blijf je in je boosheid dan kan dit leiden tot verwijdering van jezelf en anderen.

Ook bij andere  thema's kan meer  bewustwording je helpen te  groeien.  Paarden helpen je je bewust te worden van wat je voelt. Ze halen je uit je hoofd.  Omdat je meer geaard raakt, kan je het leven en zijn uitdagingen makkelijker aan vanuit een dieper gewortelde balans.